กิจกรรม สช.จังหวัด

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย...

2019-10-08 09:02:19

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเกีย...

2019-10-08 09:01:52

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี...

2019-10-08 09:01:27

ในวันที่ 27 กันยายน 2562 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบ คัมภีร...

2019-10-08 09:01:01

วันที่ 24 กันยายน 2562 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมปร...

2019-10-08 08:57:17

ในวันที่ 23 กันยายน นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานใน...

2019-10-08 08:56:39

ในวันที17 กันยายน 2562 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให...

2019-09-17 15:10:15

วันที่ 17 กย.2562 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจัวหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายกอบ...

2019-09-17 10:23:51

ในวันที่ 16 กันยายน 2562 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประ...

2019-09-16 11:53:28

วันนี้ (12 ก.ย 62 ) นายอามีน. กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเ...

2019-09-13 10:42:12

ในวันที่ 11 กันยายน 2562 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่ว...

2019-09-13 10:41:26

ในวันที่ 11 กันยายน 2562 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประ...

2019-09-13 10:39:55
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province