กิจกรรม สช.จังหวัด

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ...

2023-01-04 11:58:50

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังห...

2023-01-04 11:50:46

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ม...

2023-01-04 11:42:14

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เ...

2023-01-04 11:36:46

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เ...

2023-01-04 11:19:44

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา13.30 น.นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหว...

2023-01-04 11:15:53

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายภิญญา รัตนวรชาติ  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส...

2023-01-04 10:38:34

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ร่...

2023-01-04 10:31:28

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหม...

2023-01-04 10:26:33

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดน...

2022-12-23 12:31:09

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนร...

2022-12-23 12:25:37

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส และคณ...

2022-12-23 11:27:21
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province