กิจกรรม สช.จังหวัด

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็น...

2022-11-30 08:48:54

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้า...

2022-11-29 15:20:28

เมือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ...

2022-11-29 15:18:55

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส...

2022-11-29 15:16:57

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสเป็นป...

2022-11-29 15:14:43

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจั...

2022-11-27 09:02:39

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส...

2022-11-27 08:59:09

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบห...

2022-11-27 08:52:22

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส...

2022-11-27 08:48:04

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส นายเ...

2022-11-27 08:41:11

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็น...

2022-11-27 08:34:49

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยนางวรรรัตธิญา บินมะ ผู้อำนวยการส...

2022-11-18 20:48:28
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province