เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายผะกรุรสี อาแว ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมือง...
2023-03-22 20:12:15
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายผะกรุรสี อาแว ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมือง...
2023-03-21 16:13:41
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 นายผะกรุรสี อาแว ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหม...
2023-03-23 07:55:55
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอเมืองนราธิวาส พร้อม...
2023-03-24 10:17:51
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส จัดประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามและ...
2023-03-23 14:02:53
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายผะกรุรสี อาแว ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมือ...
2023-03-23 07:17:28
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส จัดประชุมขับเคลื่อ...
2023-03-23 00:54:17
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายผะกรุรสี อาแว ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมือ...
2023-03-12 09:38:23
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายผะกรุรสี อาแว ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส และน...
2023-03-12 09:38:29
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายผะกรุรสี อาแว ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส มอบห...
2023-03-24 12:48:05
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. ฝ่ายสร้างความเข้าใจ ฉก.นย.ทร. และคณะฯ ได้เข้าพบปะและเยี่ยมเ...
2023-03-23 08:38:24
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายผะกรุรสี อาแว ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมื...
2023-03-23 08:22:07
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province