เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอเมืองนราธิวาส พร้อม...
2024-06-08 17:21:58
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส จัดประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามและ...
2024-06-10 20:20:42
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายผะกรุรสี อาแว ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมือ...
2024-06-11 01:37:33
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส จัดประชุมขับเคลื่อ...
2024-06-12 16:26:49
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายผะกรุรสี อาแว ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมือ...
2024-06-11 08:10:49
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายผะกรุรสี อาแว ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส และน...
2024-06-09 09:15:13
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายผะกรุรสี อาแว ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส มอบห...
2024-06-12 21:26:11
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. ฝ่ายสร้างความเข้าใจ ฉก.นย.ทร. และคณะฯ ได้เข้าพบปะและเยี่ยมเ...
2024-06-10 22:14:38
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายผะกรุรสี อาแว ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมื...
2024-06-12 19:37:20
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายผะกรุรสี อาแว ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส ร่วม...
2024-06-11 12:05:30
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายผะกรุรสี อาแว ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมือ...
2024-06-11 01:54:14
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายผะกรุรสี อาแว ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส ได้เ...
2024-06-11 08:04:13
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province