หน้าแรก >> กิจกรรม สช.อำเภอ >> สช.อำเภอเมืองนราธิวาส

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ

: กิจกรรม สช.อำเภอ : opecmnara : 2024-02-25 22:40:16

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมด้วยนายผะกรุรสี อาแว ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู ร่วมต้อนรับในครั้งนี้ ณ โรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province