หน้าแรก >> กิจกรรม สช.อำเภอ >> สช.อำเภอเมืองนราธิวาส

ประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ประจำปีงบประมาณ 2566

: กิจกรรม สช.อำเภอ : opecmnara : 2024-04-15 01:20:29

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส จัดประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายผะกรุรสี อาแว ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมด้วยประธานชมรม(ตาดีกา) แต่ละตำบล และคณะกรรมการตามคำสั่งฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดดารุสสลาม(ทุเรียนนก) ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province