กิจกรรม สช.จังหวัด

งบทดลองเดือนเมษายน 25...

2022-05-23 11:12:47

งบทดลองเดือนมีนาคม 2565

...
2022-04-18 10:56:22

งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2565

...
2022-03-23 15:26:56

แบบขอดูคะแนนสอบการลือกสรรเป็นพนักงานร...

2022-02-23 18:16:03

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง รายชื่อผู้มี

2022-02-23 17:01:57

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 

เรื่อง

2022-02-17 15:58:25

สถิติการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565

...
2022-02-13 17:26:38

งบทดลองเดือนมกราคม 2565

...
2022-02-10 15:35:39

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสร...

2022-02-04 10:53:40

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธ...

2022-01-27 18:49:34

การสอนวิทยาการคำนวณโดยเน้นการเขียนโปรแกรม

...
2022-01-27 15:13:00

งบทดลองเดือนธันวาคม 2564

...
2022-01-06 11:13:52
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province