หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสขอแสดงความยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสและรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชยนจังหวัดนราธิวาส

: กิจกรรม สช.จังหวัด : rewat : 2022-11-14 17:40:43 Share on Line

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสขอแสดงความยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสและรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชยนจังหวัดนราธิวาส

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province