หน้าแรก >> กิจกรรม สช.อำเภอ >> สช.อำเภอสุไหงปาดี

นายสูลกิฟลี อับดุลเลาะ นักวิชาการศึกษา และนางสาวฮานาน มะดีเยาะ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการนำรูปแบบการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

: กิจกรรม สช.อำเภอ : admin : 2024-04-15 00:45:33

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๖๒ นายสูลกิฟลี อับดุลเลาะ นักวิชาการศึกษา และนางสาวฮานาน มะดีเยาะ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการนำรูปแบบการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นเข้าสู่ระบบการศึกษา ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ชั้น ๒ อาคารสำนักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดโดยสำนักงานการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province