หน้าแรก >> กิจกรรม สช.อำเภอ >> สช.อำเภอศรีสาคร

คณะกรรมการตรวจสอบการขอโอนและรับโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ สช.จ.นราธิวาส ลงพื้นที่ ณ ปอเนาะฟัตฮูเราะฆ์มาน อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

: กิจกรรม สช.อำเภอ : srisakorn : 2024-05-25 17:53:09

วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบการขอโอนและรับโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ สช.จ.นราธิวาส นำโดยนายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผอ.สช.จ.นราธิวาส ลงพื้นที่สถาบันศึกษาปอเนาะฟัตฮูเราะฆ์มาน อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ตรวจสอบปัญหาในการดำเนินงาน เอกสาร สภาพความเป็นจริงในการขอโอนและรับโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ในการนี้มีผู้นำศาสนาในพื้นที่ โต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู ร่วมให้การต้อนรับ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province