หน้าแรก >> กิจกรรม สช.อำเภอ >> สช.อำเภอเจาะไอร้อง

นายราชวัตร เด่นตุลาการ ผอ.สช.อ.เจาะไอร้อง ร่วมกิจกรรมงานวันครูและอ่านสารนายกรัฐมนตรี

: กิจกรรม สช.อำเภอ : choirong : 2024-05-25 17:35:57

วันที่ 16 มกราคม 2566 นายราชวัตร เด่นตุลาการ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเจาะไอร้อง ร่วมกิจกรรมงานวันครูและอ่านสารนายกรัฐมนตรี โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเจาะไอร้อง ร่วมกิจกรรมฯ ณ หอประชุมอำเภอเจาะไอร้อง ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province