หน้าแรก >> กิจกรรม สช.อำเภอ >> สช.อำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมด้วยนายปัญญา อัสมะแอ นวก.คอมพิวเตอร์ เข้าร่วม โคร งการสัมมนาตาดีกาตักวา ประจำปีการศึกษา 2562

: กิจกรรม สช.อำเภอ : ismaail : 2022-12-01 06:08:56

วันนี้ 23 ส.ค.62..นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมด้วยนายปัญญา อัสมะแอ นวก.คอมพิวเตอร์ เข้าร่วม โคร งการสัมมนาตาดีกาตักวา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22-23 ส.ค.62 ณ มัสยิดบ้านตักวา ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province