หน้าแรก >> กิจกรรม สช.อำเภอ >> สช.จังหวัดนราธิวาส

“พ่อเมืองพบชาวศึกษา”

: กิจกรรม สช.อำเภอ : rewat : 2024-02-25 22:03:24

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นางอุรัสญานพร เจริยรูป ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุคิริน ร่วมกิจกรรม “พ่อเมืองพบชาวศึกษา” และการจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show & Share และถอดบทเรียน “จากชุมชน…สู่ห้องเรียน” เพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของจังหวัดนราธิวาส ส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมของส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา และสถาบันการศึกษาอื่นๆ จัดทำข้อตกลงการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับคุรภาพการศึกษา การเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม ทั่วถึง ตามบริบทของจังหวัดนราธิวาส การจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในโครงการนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ณ ที่หอประชุมจำลอง ศรีเลขา โรงเรียนนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province