หน้าแรก >> กิจกรรม สช.อำเภอ >> สช.อำเภอสุไหงปาดี

!!ประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนงานรัฐวิสาหกิจ และ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ !!

: กิจกรรม สช.อำเภอ : rewat : 2022-12-01 06:14:57

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวรอมล๊ะ สมาด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้นายสูลกิฟลี อับดุลเลาะ พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนงานรัฐวิสาหกิจ และ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีนายนายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานในที่ประชุมฯโดยมีข้อราชการและข้อสั่งการจากจังหวัดและนโยบายต่างๆ เพื่อให้ทุกส่วนราชการ ทุกหน่วยงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติไปในแนวทางเดี่ยวกัน ณ หอประชุมฉัตรวาริน อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province