หน้าแรก >> กิจกรรม สช.อำเภอ >> สช.อำเภอตากใบ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินภายนอก

: กิจกรรม สช.อำเภอ : Opectakbai : 2023-06-01 13:15:43

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินภายนอก ณ ห้องประชุมโรงเรียนมุสลิมตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายลุกมาน กอเสง เป็นประธาน และผู้เข้าร่วมอบรม มีบุคลากรของสำนักงานทุกคน ผู้บริหารและครูจากโรงเรียนเอกชนในสังกัดทั้ง 8 โรง

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province