หน้าแรก >> กิจกรรม สช.อำเภอ >> สช.อำเภอตากใบ

ร่วมการประชุมชี้แจงการจัดสรรงบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) 5 จังหวัดชายเเดนภาคใต้

: กิจกรรม สช.อำเภอ : Opectakbai : 2023-03-24 12:52:51

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายลุกมาน กอเสง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดสรรงบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) 5 จังหวัดชายเเดนภาคใต้ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ เป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตาม และสัมมนาฝึกอบรมศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ณ ห้องประชุมใบไม้สีทอง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province