หน้าแรก >> กิจกรรม สช.อำเภอ >> สช.อำเภอเจาะไอร้อง

ประชุมหารือการจัดการด้านอิสลามศึกษา และสรุปข้อมูลการจัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2565

: กิจกรรม สช.อำเภอ : choirong : 2024-05-25 17:22:21

วันที่ 9 มกราคม 2566 นายราชวัตร เด่นตุลาการ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเจาะไอร้อง มอบหมายให้นายอาฮามัด อาแวบือซา ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา ร่วมการประชุมหารือการจัดการด้านอิสลามศึกษา และสรุปข้อมูลการจัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2565 และการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาด้านอิสลามศึกษา โดยมีนายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ ห้องประชุมใบไม้สีทอง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province