หน้าแรก >> กิจกรรม สช.อำเภอ >> สช.อำเภอตากใบ

ประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ( ตาดีกา)ในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบ

: กิจกรรม สช.อำเภอ : Opectakbai : 2024-06-13 15:21:49

วันที่ 10 มกราคม 2566 นายลุกมาน กอเสง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ( ตาดีกา)ในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบ ณ ที่ทำการชมรมตาดีกา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province