หน้าแรก >> กิจกรรม สช.อำเภอ >> สช.อำเภอศรีสาคร

ครูใหญ่ สช.อ.ศรีสาคร ติดตามพัฒนาการ "อ่านออก-เขียนได้" ของนักเรียน รร.อัตเตาฯ

: กิจกรรม สช.อำเภอ : srisakorn : 2024-05-25 18:23:37

วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นางวรรรัตธิญา บินมะ ผอ.สช.อ.รือเสาะ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.ศรีสาคร ตรวจติดตาม "อ่านออก-เขียนได้" ของนักเรียนโรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์ อิสลามียะห์ ในกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับป.1-6 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สำนักงานการศึกษาเอกชน อำเภอศรีสาคร

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province