หน้าแรก >> กิจกรรม สช.อำเภอ >> สช.อำเภอระแงะ

นางวรรณา บินอาสัน ผอ.สช.อำเภอระแงะ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม / 2562

: กิจกรรม สช.อำเภอ : admin : 2023-06-01 12:20:14

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางวรรณา บินอาสัน ผู้อำนวยการสำนักงานการสึกษาเอกชนอำเภอระแงะ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนสิงหาคม / 2562 โดยมีนายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอระแงะ/ผอ.ศปก.อ.ระแงะ เป็นประธาน เพื่อพบปะและชี้แจ้งข้อราชการ ข้อสั่งการ และนโยบายต่าง ๆ ของจังหวัดให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม นายอำเภอระแงะ ได้ประดับเครื่องหมายและมอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ใหญ่บ้าน ให้แก่ นายยาวอเฮะ ฮาแวมาเนาะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านอาแว ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ ณ หอประชุมอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province