หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

เเนวทางการเปิด-ปิด ภาคเรียนนสถานการณ์เเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

: กิจกรรม สช.จังหวัด : ismaail : 2020-05-09 10:09:32 Share on Line

เเนวทางการเปิด-ปิด ภาคเรียนนสถานการณ์เเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province