หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

สช.นราธิวาส จัดประชุมการสร้างเครื่องมือนิเทศ ติดตาม และการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)

: กิจกรรม สช.จังหวัด : nusro : 2023-01-04 11:42:14 Share on Line

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมการสร้างเครื่องมือนิเทศ ติดตาม  และการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)โดยมีผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใบไม้สีทองสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส


ภาพประกอบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province