หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

สช.นราธิวาส จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

: กิจกรรม สช.จังหวัด : nusro : 2023-01-04 11:19:44 Share on Line

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยมีการมอบนโยบายด้านการศึกษาเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ การนิเทศ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคของโรงเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ  โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดจำนวน 101 โรง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใบไม้สีทอง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส


ภาพประกอบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province