หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

สช.นราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมพบปะผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

: กิจกรรม สช.จังหวัด : nusro : 2023-01-04 11:58:50 Share on Line

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมพบปะผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ อาคารแหล่งสมาคมสโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย จังหวัดปัตตานี โดยมีพลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว


ภาพประกอบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province