หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

สช.นราธิวาส จัดประชุมพนักงานราชการครู โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

: กิจกรรม สช.จังหวัด : nusro : 2023-01-04 11:36:46 Share on Line

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมพนักงานราชการครู โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยมีการมอบนโยบายด้านการศึกษาเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เเละยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคของโรงเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยมีพนักงานราชการครูในสังกัดทั้งสิ้นจำนวน 47 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส


ภาพประกอบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province