หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

สช.นราธิวาส เยี่ยมเยียมให้กำลังใจโรงเรียนเอกชนในสังกัด

: กิจกรรม สช.จังหวัด : nusro : 2023-01-04 11:50:46 Share on Line

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เดินทางเยี่ยมเยียนเเละให้กำลังใจ ผู้บริหารเเละนักเรียนของสถาบันศึกษาปอเนาะสัมบีฮุลฆอฟีลีน ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน พร้อมพบปะให้กำลังใจบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุคิริน โดยมีนางอุรัสญาณพร เจริญรูป ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุคิริรินให้การต้อนรับ จากนั้นเข้าพบปะคณะผู้บริหาร โรงเรียนเเละเยีียมชมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน โรงเรียนรอมาเนีย อำเภอแว้ง เเละพบปะบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแว้ง เเละในเวลา 15.30 น.เดินทางไปยังสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดี พบปะข้าราชการเเละบุคลากรในสังกัด รับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน พร้อมลงพื้นที่ ชมการเรียนการสอนและพบปะมอบนโยบาย การจัดการศึกษาให้แก่คณะผู้บริหารครูโรงเรียนคานาวาลีวิทยานุสรณ์ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส


ภาพประกอบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province