หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส (ปรับปรุงห้องประชุม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก

: กิจกรรม สช.จังหวัด : rewat : 2020-11-13 10:18:35 Share on Line

ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส (ปรับปรุงห้องประชุม)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province