สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส


Office of the Private Education Narathiwat Province

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) ถนนพิชิตบำรุง
ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

โทรศัพท์: 073 513035, แฟกซ์: 073 513066

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส

ที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค 96000

โทรศัพท์: 073 511148, แฟกซ์: 073 511148

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ที่ว่าการอำเภอยี่งอ ถนนรามโกมุท ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180

โทรศัพท์: 073 591190, แฟกซ์: 073 591190

Website: http://www.opedy.net

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ

ถนนเพชรเกษม ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ 96170

โทรศัพท์: 073 599 130, แฟกซ์: -

Website: www.opecbacho.com

facebook: สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรือเสาะ

-

โทรศัพท์: 073 571740, แฟกซ์: -

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ

-

โทรศัพท์: 073 672003, แฟกซ์: 073 672003

facebook: สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเจาะไอร้อง

-

โทรศัพท์: 073 544187, แฟกซ์: -

facebook: สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเจาะไอร้อง

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแว้ง

181/1, ถนนสุขาภิบาล 1 แว้ง 96160

โทรศัพท์: 073 659 138, แฟกซ์: -

facebook: สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแว้ง

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบ

181/1, ถนนสุขาภิบาล 1 แว้ง 96160

โทรศัพท์: 073 581731, แฟกซ์: 073 581731

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงโกลก

-

โทรศัพท์: 073 612545, แฟกซ์: 073 612545

facebook: สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแว้ง

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดี

ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140

โทรศัพท์: 073 651255, แฟกซ์: 073 651255

facebook: สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดี

Website: สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดี

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ

ที่ว่าการอำเภอจะแนะ 156 ม.3 ถนนจะแนะ-ดุซงญอ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 96220

โทรศัพท์: 073-543675, แฟกซ์: 073-543675

Website: สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอศรีสาคร

-

โทรศัพท์: 073 561290, แฟกซ์: 073 561290

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุคิริน

-

โทรศัพท์: 073 656212, แฟกซ์: 073 656212