สช.นราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม 2565
4 ม.ค. 66 เวลา 10:38 น. 8 ครั้ง
admin
ระบบ

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายภิญญา รัตนวรชาติ  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนธันวาคม 2565 จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอทุกอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส