สช.นราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนราธิวาส
4 ม.ค. 66 เวลา 11:15 น. 48 ครั้ง
admin
ระบบ

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา13.30 น.นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนราธิวาส และผู้เกี่ยวข้องประจำเดือนธันวาคม 2565 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ เพื่ออำนวยการ บูรณาการ และประเมินสถานการณ์ ผลการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ รวมทั้งการกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงภายในจังหวัด โดยมีนายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส