สช.นราธิวาส จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
4 ม.ค. 66 เวลา 11:19 น. 13 ครั้ง
admin
ระบบ

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยมีการมอบนโยบายด้านการศึกษาเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ การนิเทศ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคของโรงเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ  โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดจำนวน 101 โรง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใบไม้สีทอง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส