สช.นราธิวาส จัดประชุมการสร้างเครื่องมือนิเทศ ติดตาม และการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)
4 ม.ค. 66 เวลา 11:42 น. 19 ครั้ง
admin
ระบบ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมการสร้างเครื่องมือนิเทศ ติดตาม  และการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)โดยมีผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใบไม้สีทองสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส