สช.นราธิวาส เยี่ยมเยียมให้กำลังใจโรงเรียนเอกชนในสังกัด
4 ม.ค. 66 เวลา 11:50 น. 17 ครั้ง
admin
ระบบ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เดินทางเยี่ยมเยียนเเละให้กำลังใจ ผู้บริหารเเละนักเรียนของสถาบันศึกษาปอเนาะสัมบีฮุลฆอฟีลีน ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน พร้อมพบปะให้กำลังใจบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุคิริน โดยมีนางอุรัสญาณพร เจริญรูป ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุคิริรินให้การต้อนรับ จากนั้นเข้าพบปะคณะผู้บริหาร โรงเรียนเเละเยีียมชมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน โรงเรียนรอมาเนีย อำเภอแว้ง เเละพบปะบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแว้ง เเละในเวลา 15.30 น.เดินทางไปยังสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดี พบปะข้าราชการเเละบุคลากรในสังกัด รับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน พร้อมลงพื้นที่ ชมการเรียนการสอนและพบปะมอบนโยบาย การจัดการศึกษาให้แก่คณะผู้บริหารครูโรงเรียนคานาวาลีวิทยานุสรณ์ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส