สช.นราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมพบปะผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
4 ม.ค. 66 เวลา 11:58 น. 26 ครั้ง
admin
ระบบ

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมพบปะผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ อาคารแหล่งสมาคมสโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย จังหวัดปัตตานี โดยมีพลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว