ร่วมต้อนรับนายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส และคณะ ที่ได้มาพบปะ เยี่ยมเยียน เเละให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนอัสสาอาดะห์
24 ม.ค. 66 เวลา 14:39 น. 5 ครั้ง
สช.อ.ตากใบ
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายลุกมาน กอเสง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับนายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส และคณะ ที่ได้มาพบปะ เยี่ยมเยียน เเละให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนอัสสาอาดะห์ และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน เเนะนำ ให้เเนวทางการศึกษาต่อเเก่นักเรียน เเละการเตรียมความพร้อมในการสอบ o-net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6 ณ โรงเรียนอัสสาอาดะห์ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส