พิธีเปิดป้ายและมอบใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทที่ 7 สถาบันศึกษาปอเนาะ
25 ม.ค. 66 เวลา 13:49 น. 5 ครั้ง
สช.อ.ระแงะ
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวรรษา สุริยันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ ร่วมต้อนรับ นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายและมอบใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทที่ 7 สถาบันศึกษาปอเนาะ โดยมี นายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ ร่วมเป็นเกียรติและพบปะหัวหน้าส่วนราชการ โต๊ะครูและผู้ช่วยสถาบันศึกษาปอเนาะ ทั้ง6 สถาบัน ผู้เรียนสถาบันศึกษาปอเนาะ และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสถาบันศึกษาปอเนาะมะอฺฮัดอัตตัรบียะติซซากอฟียะฮฺ อัลอิสลามียะห์ ตั้งอยู่ หมูที่ 6 บ้านบาโงอาแซ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 โดยมี นางซำซียะ กือดิง เป็นโต๊ะครู มีจำนวนผู้เรียนทั้งสิ้น 41 คน ขอขอบคุณ โต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู ผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี