นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ ปฏิบัติราชการแทนผอ.สช.อ.ศรีสาคร ลงตรวจเยี่ยมการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทย
25 ม.ค. 66 เวลา 15:01 น. 32 ครั้ง
สช.อ.ศรีสาคร
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ ปฏิบัติราชการแทนผอ.สช.อ.ศรีสาคร ลงตรวจเยี่ยม ติดตามการประเมินความสามารถด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2565 ณ โรงเรียนศรีสวรรค์วิทยา อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส พร้อมทั้งพบปะ ให้กำลังใจนักเรียน ครูผู้สอนในการสอบวัดความสามารถด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยให้ชัดเจนและถูกต้อง