ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-Net) (ระดับสนามสอบ) ประจำปีการศึกษา 2566
25 ม.ค. 66 เวลา 21:02 น. 4 ครั้ง
สช.อ.ตากใบ
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มกราคม 2565 นายลุกมาน กอเสง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-Net) (ระดับสนามสอบ) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ) อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส