ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา(I-NET) ปีการศึกษา2565(ระดับสนามสอบ)
27 ม.ค. 66 เวลา 10:28 น. 3,175 ครั้ง
สช.อ.เมืองนราธิวาส
ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา(I-NET) ปีการศึกษา2565(ระดับสนามสอบ) โดยมีนายผะกรุรสี อาแว ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ(ระดับสนามสอบ) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส