มทภ.4 เปิดกิจกรรม “พบปะกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ จชต.
27 ม.ค. 66 เวลา 14:52 น. 2,882 ครั้ง
สช.อ.ยี่งอ
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  เข้าร่วมกิจกรรมพบปะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดมความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี