จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์พบปะยามเช้า”
27 ม.ค. 66 เวลา 10:33 น. 2,544 ครั้ง
สช.อ.เมืองนราธิวาส
ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 06.30 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์พบปะยามเช้า” โดยมีว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ระดับอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส