ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565
30 ม.ค. 66 เวลา 11:21 น. 2,788 ครั้ง
สช.อ.เมืองนราธิวาส
ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 นายผะกรุรสี อาแว ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ,สนามสอบสุกัญศาสน์วิทยา และสนามสอบโรงเรียนนิรันดรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส