การดำเนินการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565
30 ม.ค. 66 เวลา 16:23 น. 88 ครั้ง
สช.อ.เจาะไอร้อง
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 มกราคม 2566 คณะกรรมการระดับสนามสอบสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเจาะไอร้อง ได้ดำเนินการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนบูกิตอิสลามียะห์ โรงเรียนอัลอิสลามียะห์ และโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส