การประกวดในโครงการ”ห้องเรียนน่าอยู่ โรงเรียนน่าเรียน ที่นี่นูรุดดิน”
31 ม.ค. 66 เวลา 02:54 น. 2,846 ครั้ง
สช.อ.ตากใบ
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 มกราคม 2566 นายลุกมาน กอเสง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดในโครงการ”ห้องเรียนน่าอยู่ โรงเรียนน่าเรียน ที่นี่นูรุดดิน” ณ โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ) ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส