ผอ.สช.จ.นราธิวาส ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียน เเละให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู เเละนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส
6 ก.พ. 66 เวลา 14:13 น. 48 ครั้ง
นางสาวอามีเนาะ ดอเลาะ
นักศึกษาฝึกสหกิจ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียน เเละให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู เเละนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน เเนะนำเเละให้เเนวทางการศึกษาต่อเเก่นักเรียน เเละการเตรียมความพร้อมในการสอบ o-net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และมัธยมศึกษาปีที่6 ทั้งสิ้น 8 โรงเรียน ได้เเก่

1.โรงเรียนอิสลามบูพา

2.โรงเรียนสานียาติล อิสลามียะห์

3.โรงเรียนโต๊ะดามียะห์

4.โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม

5.โรงเรียนอัซซูลามียะห์

6.โรงเรียนอิสลามบูรณะโตะนอ

7.โรงเรียนดีนนียะห์อิสลามียะห์

8.โรงเรียนสุกัญศาสน์วิทยา