ผอ.สช.จ.นราธิวาส เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล เดินวิ่ง-การกุศล 14 ปี สช.จังหวัดนราธิวาส รวมพลังต้านภัยยาเสพติด ” 14 th Nara OPec Anti Drug Night Run 2023”
6 ก.พ. 66 เวลา 14:42 น. 111 ครั้ง
นางสาวอามีเนาะ ดอเลาะ
นักศึกษาฝึกสหกิจ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล เดินวิ่ง-การกุศล 14 ปี สช.จังหวัดนราธิวาส รวมพลังต้านภัยยาเสพติด ” 14 th Nara OPec Anti Drug Night Run 2023” โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานและคณะทำงานผู้เกี่ยวข้องทุกคน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใบไม้สีทอง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส