ผอ.สช.จ.นราธิวาส ลงพื้นที่ พบปะ เยี่ยมเยือน เเละให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร ครู เเละนักเรียนโรงเรียนจรรยาอิสลามและโรงเรียนอิสลามวิทยาทาน
6 ก.พ. 66 เวลา 15:46 น. 60 ครั้ง
นางสาวนูรีฮา ปะยู
นักศึกษาฝึกสหกิจ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยบุคลกรในสังกัด ลงพื้นที่ พบปะ เยี่ยมเยือน เเละให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร ครู เเละนักเรียนโรงเรียนจรรยาอิสลามและโรงเรียนอิสลามวิทยาทาน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบ เเละโรงเรียนนราวิทย์อิสลาม  สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส