ผอ.สช.จ.นราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเทคนิคการสอน ให้แก่ผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)
6 ก.พ. 66 เวลา 15:57 น. 55 ครั้ง
นางสาวนูรีฮา ปะยู
นักศึกษาฝึกสหกิจ

วันที่5 กุมภาพันธ์ 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเทคนิคการสอน ให้แก่ผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแว้ง โดยมีนาวสาวสูรียานี สือนิ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแว้ง กล่าวรายงาน

สำหรับการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรและสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแก่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) เทคนิคการสอนในรูปเเบบต่างๆ มีผู้สอนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 320 คน โดยได้รับเกียรติจากนายรุสมัน หะยีมะลี ผู้มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำหลักสูตรอิสลามศึกษา ด้านเทคนิคการสอนต่างๆมาถ่ายทอดความรู้อีกด้วย ณ ห้องประชุมโรงเรียนรอมาเนีย อำเภอเเว้ง จังหวัดนราธิวาส