รองผอ.สช.จังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดนราธิวาส
10 ก.พ. 66 เวลา 10:11 น. 215 ครั้ง
นางสาวจิตรานุช ลอยเมฆ
พนังงานจัดการงานทั่วไป

   นายเชาวน์เพชร  เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษเอกชนจังหวัดนราธิวาส ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการอำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าผู้ติดตาม นายชาคริต  มะยาแมง นักวิชาการศึกษาชำนาญการและนางสาวจิตรานุช  ลอยเมฆ พนักงานจัดการงานทั่วไป ลงพื้นที่ตามคำสั่งของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ท่านสนั่น พงษ์อักษร เพื่อตรวจเยี่ยมฯ การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดนราธิวาส ตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 8 โรงเรียน