โครงการเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม “เยาวชนแกนนำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ”รุ่นที่ 1 
17 ก.พ. 66 เวลา 09:40 น. 76 ครั้ง
นายเรวัฒน์ รินวงษ์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม “เยาวชนแกนนำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ”รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีนายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 293 คน