รองผอ.สช.จังหวัดนราธิวาส ร่วมต้อนรับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
17 มี.ค. 66 เวลา 15:49 น. 45 ครั้ง
นางสาวนุสรอ เทพลักษณ์
พนักงานประชาสีมพันธ์

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมต้อนรับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) โอกาสลงพื้นที่พบปะผู้นำศาสนาและเครือข่ายโรงเรียนตาดีกา ณ โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนตาดีกา โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรของ สช.จังหวัดชายแดนใต้ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ผู้นำศานา ประชาชน และน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ตาดีกา)ร่วมเป็นกำลังใจ เเละให้การต้อนรับ